A rendezvények kötelezően betartandó biztonsági jogszabályai

Amikor azt hisszük, hogy már tényleg mindenre gondoltunk, ami szóba kerülhet egy rendezvény szervezésekor, szinte biztosan elfelejtettük: a biztonsági jogszabályozás kérdéseit.  Aszerint ugyanis, hogy egy rendezvényt hol (milyen építményben vagy szabad téren, esetleg rendezvénysátorban) rendeznek meg, más-más jogszabályok vonatkozhatnak rá biztonsági szempontból. Egy biztos, bármilyen méretű is a rendezvény, a vonatkozó előírások ismerete kötelezően betartandó. Hogy ne legyen félreértés a rendezvények biztonsági szabályaival kapcsolatban, az alábbiakban alaposan körbejárjuk a témát.

Építményben rendezett események esetén

• fontos megnézni, hogy a kiválasztott építmény alkalmas-e a rendezvény megtartására

• lényeges az adott építmény alapvető rendeltetése (sportlétesítmény, művelődési ház)

• figyelembe kell venni a rendezvény jellegét (vásár, kiállítás, előadás, zenés, táncos mulatság)

• és kalkulálni kell a résztvevői létszámmal (300 fő alatt vagy fölött)

Persze előfordul, hogy olyan épületben kívánunk rendezvényt szervezni, amely eredetileg nem arra a célra lett tervezve és kialakítva. Nincs akadálya, de ilyenkor fokozott körültekintéssel, a megfelelő ismeretek tudatában, és a jogszabályok teljes betartása mellett kell tevékenykedni. Jó példa erre, ha egy művelődési központban vagy oktatási intézményben táncos mulatságot tartunk. 

Fontos! 

Ez esetben szükség lehet arra, hogy a rendezvény szervezője tájékoztassa az I. fokú tűzvédelmi hatóságot a rendezvényről.  

A rendezvény ideje során meg kell felelni az építmény használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek. 

Ha nagy létszámú meghívottra készülünk, akkor ebből a tekintetből is meg kell vizsgálni az intézményt, tehát, hogy alkalmas-e az adott létszám fogadására, biztosítható-e az épület kiürítése vészhelyzet esetén egy adott normaidőn belül. Itt lényeges az ajtók kialakítása, vészkijáratok, az ajtókat pánikzárral kell ellátni, valamint ezeknek az ajtóknak nyitott állapotban önműködően rögzíthetőnek és kilincs nélkülinek kell lenniük előírás szerint. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) minden erre vonatkozó előírást tartalmaz, ezt feltétlenül érdemes átböngészni a rendezvény szervezésekor, mely feladatot szintén ajánlott rendezvényszervezőre bízni, mert gyakorlata révén ő már tapasztalt, tudja, mire kell figyelni, valamint nem kevés időt spórol meg ezzel a megrendelőjének. 

300 fő felett

Ha a rendezvényen 300-nál több részvevő van, és a rendezvény helyszínéül szolgáló helyiség nem alkalmas tömegtartózkodásra (de ragaszkodunk hozzá), akkor a rendezvény egész idejére biztosítani kell, hogy az ajtók az esemény alatt végig nyitott állapotban rögzítve legyenek. Ennek is részletesen utána lehet nézni az országos településrendészeti és építési követelményekről szóló kormányrendeletben. 

300 fő alatt

Ilyen esetben pedig a rendezvény időpontja előtt 15 nappal be kell nyújtani a tűzvédelmi előírásokat és biztonsági intézkedéseket tartalmazó előzetes tájékoztatás dokumentációját az I. fokú tűzvédelmi hatóságnak, melynek tartalmaznia kell: 

• kiürítési számítást

• a rendezvény helyszínén a résztvevők tervezett elhelyezkedését és létszámát

• a kiürítési útvonalakat

• kijáratok megjelölését

• tűzoltási felvonulási utakat és területeket

• közművek nyitó és záró szerkezetét feltüntető és az oltóvízforrásokat

• a menekülésben korlátozott személyek tervezett elhelyezését és létszámát

• tartalmazó méretarányos helyszínrajzot

• a kiürítési útvonalakat, tűzoltási felvonulási utakat és terület feltüntetését

• a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait

• a tűz esetén szükséges teendőket

• a tűz jelzésének és oltásának módját

Természetesen ezt a dokumentumot avatatlan személy nem képes elkészíteni, ezért feltétlenül konzultálni kell tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel. Az így elkészített tájékoztató dokumentum azt hivatott bizonyítani, hogy abban az esetben is biztosítottak az alapvető tűzvédelmi feltételek, ha nem az alaprendeltetéshez tartozó az épület használata a rendezvényen. 

Zenés, táncos rendezvény

A biztonsági előírások tekintetében speciális rendezvény minden zenés, táncos esemény is, ahol a vonatkozó jogszabály a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) kormányrendelet (ZTRB). A rendezvény szervezőjének itt rendezvénytartási engedélyt kell benyújtani a rendezvény helye szerinti település önkormányzat jegyzőjének. 

Az engedély kérelméhez csatolni kell: 

• a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat

• a kérelmező nevét, valamint székhelyét, cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát

• a zenés, táncos rendezvény, és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások megnevezését

• a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot

• a biztonsági tervet

• a tűzvédelmi szabályzatot

• építészeti-műszaki dokumentációt

• tervezői nyilatkozatot

A zenés, táncos rendezvény biztonsági tervének pedig a következőket kell tartalmaznia:

• a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát

• befogadóképességet

• az oda való belépés és eltávozás rendjét

• a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét

• a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását

• a biztonsági személyzet létszámát

• az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást

• szabadtéri rendezvényeknél a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet

Ugye, mi mondtuk a cikk elején: amikor azt gondolod, hogy minden felmerülő kérdést tisztáztál a rendezvényed megszervezésekor, akkor felbukkan egy újabb, aztán egy újabb kérdés, amelynek utánajárni rendkívül időigényes és sok esetben bonyolult, nagy szakértelmet igénylő feladat, mint a biztonsági előírások áttekintése is. Bízz meg profi rendezvényszervezőt eseményed szervezésével, és a fenti engedélyek, kérelmek és szabályzatok kérdésében sem lesznek intéznivalóid, hiszen mindent vállalnak és bonyolítanak helyetted: www.horizontiroda.hu